FaceBookTwitterGoogle+

Δήλωση Απορρήτου

Οκτώβριος 2018

Εισαγωγή

Καλώς ήρθατε στην «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέλος του Ομίλου «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ».

Ο Όμιλος «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ» αποτελείται ειδικότερα από τον Όμιλο Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε., ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, XHMEIO ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ LTD, ALPHA EVRESIS ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ LTD) και τις Συνδεδεμένες εταιρείες (FONEMED ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΒΙΟ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, CROSSBORDERMEDCARE HELLAS ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, CROSSBORDERMEDCARE FACILITATIONS A.E.).

Ο Όμιλος «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ δεσμεύεται να προστατεύει την αρχή της ιδιωτικότητάς σας και μεριμνά για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τις επιταγές του υφιστάμενου εθνικού και ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικότερα, του Γενικού Κανονισμού 679/2016 (ΕΕ) «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (εφεξής «Γενικός Κανονισμός»). Για εμάς το απόρρητο, καθώς και η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι πρωταρχικής σημασίας, για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, διασφαλίζοντας ότι η επεξεργασία τους πραγματοποιείται σύννομα.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σας ενημερώνει:

Στοιχεία Υπευθύνου Επεξεργασίας

Στοιχεία Εταιρείας Ομίλου «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ»
Τα στοιχεία της Εταιρείας, στην οποία έχετε απευθυνθεί και η οποία αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των δεδομένων σας, είναι τα εξής:
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ A.Ε., με διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ» και έδρα στην Αθήνα επί της Λ. Κηφισίας 132 και Παπαδά, 115 26, website: www.bioiatriki.gr, τηλ: 210 6966000.

Δεδομένα που συλλέγουμε

Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, είναι τα απολύτως αναγκαία, απαραίτητα και κατάλληλα για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών μας, συνοψίζονται περιληπτικά στα εξής:

στοιχεία ταυτότητας και δημογραφικά στοιχεία (λ.χ. ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης-ηλικία, όνομα συζύγου, φύλο, αριθμός δελτίου ταυτότητας, αριθμός διαβατηρίου, αριθμός βιβλιαρίου ασθενείας, ΑΦΜ, επάγγελμα ή σε ποια εταιρεία/οργανισμό εργάζεσθε κ.α.),
δεδομένα τρίτων , όπως των συγγενών σας (λ.χ. όνομα, επίθετο, πατρώνυμο κ.α.) για την παραλαβή των ιατρικών σας αποτελεσμάτων επί παραδείγματι,
στοιχεία επικοινωνίας (λ.χ. ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό, e-mail) για την μεταξύ μας επικοινωνία, την αποστολή των αποτελεσμάτων των εξετάσεών σας ή για την αποστολή σε εσάς ενημερωτικών και διαφημιστικών δελτίων αι του Ομίλου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, νέα και προσφορές,
στοιχεία ασφάλισης (ασφαλιστικό ταμείο ή εταιρεία, ασφαλιστική σχέση, ασφαλιστική εταιρεία, αριθμός ομαδικού ή ατομικού ασφαλιστηρίου, κωδικός κάλυψης, ημερομηνία έναρξης ισχύος ή ανανέωσης του ασφαλιστηρίου, ημερομηνία λήξης της ασφαλιστικής κάλυψης, ημερομηνία επετείου συμβολαίου, ημερομηνία αποστολής εγγραφής, κατάσταση ασφαλιστηρίου (ενεργό ή άκυρο),
δεδομένα υγείας σχετικά με τις ιατρικές υπηρεσίες που παρέχει ο Όμιλος, τα οποία αφορούν διαγνωστικές και κλινικές εξετάσεις, νοσηλεία, παραπεμπτικά ιατρών, εσωτερικές καρτέλες διακίνησης, κλινικά συμπτώματα, ιατρικό προσωπικό ή/και οικογενειακό ιστορικό, φαρμακευτική αγωγή και θεραπεία, ιατρικές γνωματεύσεις και ιατρικά πορίσματα, τυχόν ανικανότητες και αναπηρίες, στοιχεία χειρουργικών επεμβάσεων, προηγούμενη υγειονομική περίθαλψη, κωδικός εξεταζόμενου, ΑΜΚΑ κ.ά. Επίσης ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε δεδομένα υγείας για την παροχή από εμάς ιατρικών υπηρεσιών που δεν παρασχέθηκαν από τον Όμιλό μας, αλλά μας τα ανακοινώσατε/διαβιβάσατε εσείς ή άτομο που σας συνοδεύει και καθίστανται απολύτως αναγκαία για την εκτίμηση της κατάστασης υγείας σας,
βιολογικά δείγματα και γενετικά δεδομένα με σκοπό τον εργαστηριακό έλεγχο τους (αιματολογικό, βιοχημικό, ορμονολογικό, παθολογοανατομικό, ανοσολογικό, μικροβιολογικό, μοριακής βιολογίας και κυτταρογενετικό),
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πληρωμής, όπως πληροφορίες πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας κ.ά., στοιχεία του οικονομικά υποχρέου δαπάνης,
περιήγησης και η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP) της συσκευής σας κατά την περιήγησή σας στα site μας www.bioiatriki.gr, www.bioclinic.gr, www.fonemed.gr, www.crossbordermedcare.com. https://www.labcy.com/, http://www.evresisdiagnostic.com/. Επίσης, στα sites του Ομίλου μας γίνεται καταγραφή της ημερομηνίας και της ώρας επίσκεψής σας, ο browser σας, όπως επίσης οι σελίδες που περιηγηθήκατε, ενώ υπάρχουν ενεργοποιημένα και τα google analytics (ανατρέξτε στην Πολιτική των cookies)
δεδομένα εικόνας και οπτικού υλικού από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας,
δεδομένα σχετικά με αιτήματα που έχετε υποβάλλει για την άσκηση δικαιωμάτων ή παραπόνων σας,
ηχογραφημένες τηλεφωνικές σας κλήσεις κατά τη διαδικασία προγραμματισμού των ιατρικών σας επισκέψεων,
δεδομένα σχετικά με συνημμένα βιογραφικά που υποβάλλετε μαζί με την αίτηση για εργασία στον Όμιλό μας.

Τρόπος Συλλογής Προσωπικών Δεδομένων
Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων διενεργείται τόσο με φυσικά όσο και με ηλεκτρονικά μέσα ανά περίπτωση, όπως είναι ενδεικτικά:

  • ρωτώντας σας στα σημεία υποδοχής και εξυπηρέτησης των Εταιρειών μας,
  • όταν συμπληρώνετε έντυπα και μας τα παραδίδετε,
  • όταν κάνετε χρήση του τηλεφωνικού μας κέντρου ή των sites μας για τον προγραμματισμό εξέτασης ή λήψη άλλης ιατρικής υπηρεσίας,
  • όταν παρέχουμε ιατρικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε εσάς μετά από πληροφορίες που μας δίδετε εσείς ή προκύπτουν κατά την εξέτασή σας ή αποτελούν τα αποτελέσματα των ιατρικών σας εξετάσεων,
  • όταν μας δηλώνετε την επιθυμία σας να κάνετε χρήση της ασφαλιστικής σας σύμβασης,
  • όταν υποβάλλετε αίτηση για να εργασθείτε στον Όμιλό μας,
  • όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες του Ομίλου μας,
  • όταν υποβάλλετε αίτημα για λήψη ενημερωτικού δελτίου (newsletter).

 Σκοποί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται από τον Όμιλο «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ» χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς επεξεργασίας, ήτοι:

(α) Για την παροχή υπηρεσιών υγείας προς το κοινό. Αναφορικά με την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων, δηλαδή ευαίσθητων δεδομένων (δεδομένα υγείας, βιομετρικά και γενετικά δεδομένα), η επεξεργασία είναι αναγκαία για σκοπούς προληπτικής ιατρικής, διάγνωσης, παροχής υγειονομικής περίθαλψης ή θεραπείας. Εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται για άλλους σκοπούς εκτός από την παροχή ιατρικών εν γένει υπηρεσιών, τότε ζητείται η ρητή σας συγκατάθεση, όπως λ.χ. σε περίπτωση συμμετοχής ενός ασθενούς σε κλινική μελέτη. Οι πληροφορίες αυτές αποτελούν μέρος του φακέλου υγείας σας και διατηρούνται τουλάχιστον για όσο χρόνο επιβάλλει η κείμενη νομοθεσία, με σκοπό την ιατρική σας παρακολούθηση και για την βέλτιστη εκτίμηση, διάγνωση και θεραπεία σας.

(β) Για τον προγραμματισμό της ιατρικής επίσκεψης ή/και την -κατόπιν προηγούμενης ταυτοποίησης των υποκειμένων- παροχή ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας και εν γένει ιατρικής φροντίδας.

(γ) Για την αποστολή/ παράδοση σε εσάς των αποτελεσμάτων των ιατρικών εξετάσεων που διενεργείτε στις εταιρείες του Ομίλου μας.

(δ) Για τη συμμόρφωση του Ομίλου και των εταιρειών του με έννομες υποχρεώσεις τους, όπως για παράδειγμα η συμμόρφωση με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/2005) ή η συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία.

(ε) Για τη διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των φυσικών προσώπων όσο και των εταιρειών του Ομίλου μας. Λ.χ. χρησιμοποιούμε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών, εγκαταστάσεων, σύμφωνα και με τις ειδικότερες προϋποθέσεις που προβλέπονται για την εγκατάσταση καμερών σε ιατρικά ιδρύματα.

(στ) Για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων για τα νέα του Ομίλου «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ», για εμπορική επικοινωνία για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, έτσι ώστε να ενημερώνεστε για τις καινοτομίες, προϊόντα, και τις προσφορές του Ομίλου.

(ζ) Για την - κατόπιν προηγούμενης ταυτοποίησης - μεταξύ μας επικοινωνία και τη διαχείριση των αιτημάτων σας, είτε σχετίζονται με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, είτε με την ποιότητα της εξυπηρέτησής σας.

(η) Κατ’ εξαίρεση γίνεται χρήση των στοιχείων του ιατρικού σας φακέλου, όταν αυτό καθίσταται αναγκαίο για τη θεμελίωση, αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματός και νομικών αξιώσεων σε υποθέσεις που αφορούν ιατρική ευθύνη και εν γένει την παροχή υπηρεσιών υγείας.

(θ) Για την εξαγωγή στατιστικών δεδομένων, κατόπιν ανωνυμοποίησης των δεδομένων σας.

(ι) Για σκοπούς επιστημονικής έρευνας και διεξαγωγή κλινικών μελετών ή/και άλλων κλινικών προγραμμάτων, κατόπιν ανωνυμοποίησης των δεδομένων σας ή κατόπιν ρητής σας συγκατάθεσης.

(ια) Για τη νόμιμη σύναψη συμβάσεων και ώστε να μπορεί ανταποκρίνεται στις νόμιμες και στμβατικές υποχρεώσεις που αυτές επιβάλουν.

(ιβ) Για να μπορεί ο Όμιλος να προσλαμβάνει προσωπικό ή και να συμβάλλεται και με εξωτερικούς συνεργάτες (λ.χ. ιατρούς, νοσηλευτές κ.ο.κ.).

Επισημαίνεται ότι ο Όμιλος δεν χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

6. Νόμιμη βάση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Ο Όμιλος «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ» επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με διαφάνεια κατά τις αρχές της νομιμότητας, της αναλογικότητας, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας, του περιορισμού του σκοπού και της ακρίβειας, του συγκεκριμένου χρόνου διατήρησης των δεδομένων και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων.

Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ανά περίπτωση μπορεί να είναι:

(α) η συγκατάθεσή σας,

(β) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβατικής μας υποχρέωσης ή κατά το προσυμβατικό στάδιο (διαδικασία προγραμματισμού ιατρικής επίσκεψης),

(γ) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο διασφάλισης έννομων συμφερόντων μας,

(δ) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο συμμόρφωσης με νομική μας υποχρέωση,

(ε) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας ή δυνάμει σύμβασης με επαγγελματία του τομέα της υγείας,

(στ) η αναγκαιότητα επεξεργασίας για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων μας ή δικών σας στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον,

(ζ) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων για την προστασία ζωτικών συμφερόντων δικών σας ή του ατόμου που συνοδεύετε,

(η) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη δικαιωμάτων και νομικών αξιώσεων σε υποθέσεις που αφορούν ιατρική ευθύνη και εν γένει την παροχή υπηρεσιών υγείας,

(θ) η αναγκαιότητα για την εξαγωγή στατιστικών δεδομένων,

(ι) η αναγκαιότητα για επιστημονική έρευνα.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που είναι απαραίτητα για το σκοπό αυτό, δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας (αρ. 9 παρ. 2 περ. η΄ του Γενικού Κανονισμού).

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων
Ο Όμιλος «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ» συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων του και συνεργατών του και ενδέχεται να τα διαβιβάζει σε τρίτους συνεργάτες του που ανήκουν στο ιατρικό του δίκτυο, οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό του, σύμφωνα με συμβάσεις που έχουν υπογράψει με τις εταιρείες του Ομίλου με αντικείμενο την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών (λ.χ. σε συνεργάτες ιατρούς για σκοπούς διάγνωσης ή κλινικούς ελέγχους, συνεργάτες φυσικοθεραπευτές, συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα, συνεργαζόμενες κλινικές και νοσοκομεία, συνεργαζόμενα εργαστήρια, συνεργαζόμενους οδοντιάτρους) ή/σε τρίτες συνεργαζόμενες Εταιρείες που επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό εταιρείας του Ομίλου.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ο Όμιλος διά των Εταιρειών του, ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τους τρίτους στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων επεξεργασίας, διασφαλίζοντας ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, ότι τα προσωπικά σας δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας με ασφάλεια και ότι μπορείτε ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσετε τα δικαιώματα σας. Οι εν λόγω τρίτοι δεσμεύονται συμβατικά με τις Εταιρείες του Ομίλου «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ» ότι θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα μόνο για τους συγκεκριμένους και συμβατικά καθορισμένους σκοπούς και δεν θα διαβιβάσουν/ ή κοινοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, εκτός αν το επιβάλλει ο νόμος.

Επιπλέον το σύνολο του εργατικού δυναμικού που απασχολείται στις Εταιρείες του Ομίλου και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα (διοικητικό, νοσηλευτικό, ιατρικό), δεσμεύεται συμβατικά με ρήτρες εχεμύθειας, εμπιστευτικότητας και προστασίας του απορρήτου των εν λόγω δεδομένων σας ή φέρει υποχρέωση εκ του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας για τήρηση της εμπιστευτικότητας και του απορρήτου τους.

Ο Όμιλος με σκοπό την άρτια και υψηλού επιπέδου παροχή ιατρικών υπηρεσιών, διατηρεί κοινή ηλεκτρονική βάση καταχώρησης ιατρικών αποτελεσμάτων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και προβαίνει σε ενδο-ομιλικές διαβιβάσεις των δεδομένων σας, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο για την παροχή σε εσάς ιατρικών υπηρεσιών και τη διαχείρισή τους.

Ο Όμιλος διά των Εταιρειών του, ενδέχεται να διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα και σε άλλες συνεργαζόμενες με αυτόν τρίτες Εταιρείες, οι οποίες έχουν δεσμευτεί συμβατικά για την τήρηση των κανόνων προστασίας και ασφάλειας των δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό 679/2016 (ΕΕ), με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού και ενημέρωσης για προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές, με την προϋπόθεση ότι έχει παρασχεθεί η προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας.

Ο Όμιλος διά των Εταιρειών του, ενδέχεται να διαβιβάσει ευαίσθητα προσωπικά σας ιατρικά δεδομένα σε προμηθεύτριες/συναλλασσόμενες τρίτες Εταιρείες για ανάληψη του κόστους των παρεχόμενων σε εσάς ιατρικών υπηρεσιών ή σε συνεργαζόμενες ασφαλιστικές Εταιρείες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΧ για την ασφαλιστική σας κάλυψη, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι έχει παρασχεθεί η προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας πριν τη διαβίβαση αυτή. Τα ιατρικά σας δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν ποτέ σε τρίτη Εταιρεία και στην ασφαλιστική σας Εταιρεία χωρίς την προηγούμενη ρητή σας συγκατάθεση. Περαιτέρω, ο Όμιλος «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ» διαβιβάζει κατόπιν δικού σας αιτήματος στην ασφαλιστική σας εταιρεία την ηχογραφημένη συνομιλία σας με το τηλεφωνικό, συντονιστικό και μηχανογραφικό της κέντρο-εταιρεία του Ομίλου, με την επωνυμία FONEMED ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ή αποστέλλει εγγράφως στοιχεία για την επικοινωνία σας αυτή και την πορεία των προγραμματισμένων επισκέψεων σας.

Ο Όμιλος «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ» δύναται να διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε δικηγορικά γραφεία και εταιρείες για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή στον δημόσιο ασφαλιστικό σας φορέα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΧ, εφόσον κάνετε χρήση της κάλυψής του.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα:
α) στις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτηση τρίτου που επικαλείται έννομο συμφέρον και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες,

β) σε άλλα όργανα της Ελληνικής Πολιτείας, που με βάση τις καταστατικές τους διατάξεις έχουν τέτοιο δικαίωμα και αρμοδιότητα.

Διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες ή/και διεθνείς οργανισμούς

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν στις ΗΠΑ και ειδικότερα στη Mayo Medical Laboratories και στη Rochester USA, σε περίπτωση εξετάσεων και ανάλυση βιολογικού υλικού για σπάνιες ασθένειες ή σε τρίτες χώρες ή/και οργανισμούς για τη διενέργεια κλινικών μελετών ή για κάλυψη του συνολικού κόστους των παρεχόμενων σε εσάς υπηρεσιών (λ.χ. ασφαλιστική σας εταιρεία, εργοδότρια εταιρεία), μόνο όταν μας έχετε δώσει προηγουμένως τη συγκατάθεσή σας, ή γενικότερα όταν η διαβίβαση επιβάλλεται από το νόμο ή, τέλος, όταν η σχετική διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων.

Σε κάθε περίπτωση, ο Όμιλος «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ» λαμβάνει τις απαραίτητες διασφαλίσεις από τις Εταιρείες των τρίτων χωρών και τους Διεθνείς Οργανισμούς ως προς τη συμμόρφωσή τους με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό ή φροντίζει πριν από την παροχή της σχετικής σας συγκατάθεσης να σας ενημερώσει για τους κινδύνους και τη μη επάρκεια των μέτρων για την ασφάλεια των δεδομένων σας.

Χρονικό Διάστημα Τήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Το χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων σας ορίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια και ανάλογα με την περίπτωση:

(α) Ειδικότερα τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται υποχρεωτικά καθ’ όλη τη διάρκεια που επιβάλει ο σκοπός της επεξεργασίας τους ή/και το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο. Με τη λήξη αυτής της διάρκειας, τα δεδομένα τηρούνται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τη λήξη της συναλλακτικής σχέσης ή για όσο χρόνο απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων του Ομίλου «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ» ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής. Διατηρούμε για δύο (2) έτη τις αιτήσεις με τα συνημμένα βιογραφικά που μας αποστέλλετε, προκειμένου να τις αξιολογήσουμε για την κάλυψη ορισμένης θέσης και μετά την πάροδο αυτή του ενός χρόνου, τις καταστρέφουμε ή τις διαγράφουμε ασφαλώς.

(β) Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις. Ειδικότερα, και σύμφωνα με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας Ν. 3418/2005, άρθρο 14, η τήρηση ιατρικού αρχείου προβλέπεται για μία δεκαετία (10 έτη) από την τελευταία επίσκεψη του ασθενή στα ιδιωτικά ιατρεία και τις λοιπές μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ιδιωτικού τομέα και για μία εικοσαετία (20 έτη) από την τελευταία επίσκεψη του ασθενή σε κάθε άλλη περίπτωση. Ειδικά, το σύντομο ιατρικό ιστορικό που ενδέχεται να μας χορηγείτε προ της διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων, τηρείται μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τη διάγνωση της εξέτασης, ενώ στη συνέχεια καταστρέφεται με ασφάλεια.

Ειδικότερα, για τις Εταιρείες του Ομίλου μας, XHMEIO ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ LTD και ALPHA EVRESIS ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ LTD, που εδρεύουν στην Κύπρο, σύμφωνα με την Οδηγία που εκδίδεται από την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού με τίτλο «Χρονικό διάστημα διατήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στην υγεία», το χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στην υγεία του υποκειμένου των δεδομένων δεν υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) έτη μετά τον θάνατο του υποκειμένου ή δεκαπέντε (15) έτη, μετά την τελευταία καταχώρηση από τις ως άνω Εταιρείες του Ομίλου μας δεδομένων που αφορούν το υποκείμενο σε σύστημα αρχειοθέτησης. Το εν λόγω χρονικό διάστημα ισχύει δεδομένου ότι, δεν υφίστανται οποιεσδήποτε οικονομικές/νομικές ή και άλλες εκκρεμότητες ή διαφορές μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και των Εταιρειών του Ομίλου μας.

(γ) Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (marketing activities) και σε κάθε άλλη περίπτωση όπου η επεξεργασία στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα προ της ανάκλησή της. Για την διαδικασία ανάκλησης της συγκατάθεσης πρέπει να υποβάλλετε αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Ομίλου (DPO) (βλ. κατωτέρω τα στοιχεία επικοινωνίας του). Εναλλακτικά και για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές απεγγραφής, ακολουθώντας (κάνοντας click) στον αντίστοιχο σύνδεσμο (link), που υπάρχει στις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες. Για το χρονικό διάστημα που η ηλεκτρονική σας διεύθυνση παραμένει στη βάση δεδομένων μας, θα λαμβάνετε περιοδικά ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς.

(δ) Το φυσικό αρχείο με τα ιατρικά αποτελέσματα των εξετάσεών σας και εν γένει αρχεία με ιατρικό περιεχόμενο που παραλαμβάνετε, τηρείται για εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία εξέτασης/έκδοσής του στο γραφείο παραδόσεων της εκάστοτε Μονάδας-Εταιρείας στην οποία πραγματοποιείτε τις εξετάσεις, εφόσον δεν επιλέξετε να σας αποσταλούν στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση ή με courier στην ταχυδρομική σας διεύθυνση, όποια εταιρεία του Ομίλου μας παρέχει τη δυνατότητα αυτή. Παράλληλα καταχωρούνται και τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή, ενώ το φυσικό αρχείο με την πάροδο του ως άνω χρονικού διαστήματος των 60 ημερών, καταστρέφεται με ασφάλεια σύμφωνα με την προβλεπόμενη και ασφαλή διαδικασία. Τα ψηφιακά αρχεία με την ηλεκτρονική σας υπογραφή στα οποία ενδεικτικά δηλώνετε τον τρόπο παραλαβής των αποτελεσμάτων των εξετάσεών σας με διαφορετικό τρόπο πλην της αυτοπρόσωπης παραλαβής τους από εσάς ή τρίτο πρόσωπο που εσείς θα δηλώσετε και της τυχόν χορήγησης συγκατάθεσής σας για λήψη newsletter, ενημερωτικού υλικού και προσφορών του Ομίλου μας, την παροχή συγκατάθεσή σας για οποιαδήποτε διαβίβαση, διατηρείται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την ικανοποίηση του εκάστοτε σκοπού του, κατόπιν δε της εκπλήρωσης του σκοπού του διατηρείται για διάστημα πέντε (5) ετών.

(ε) Τα δεδομένα που συλλέγονται από τις ηλεκτρονικές μας σελίδες διατηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) εβδομάδων. Μετά την πάροδο του ως άνω χρονικού διαστήματος από τη συλλογή εκάστου δεδομένου, αυτό διαγράφεται σύμφωνα με προβλεπόμενη διαδικασία.

(στ) Τα δεδομένα που συλλέγουμε όταν υποβάλλετε κάποιο αίτημα, όπως και το σχετικό αρχείο στο οποίο αυτά καταχωρούνται, διατηρούνται για είκοσι (20) χρόνια από την ημερομηνία της συλλογής τους.

(η) Τα δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της καταγραφής των κλήσεων σας, τηρούνται για πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία της συλλογής τους.

Τα δικαιώματά σας

Κάθε φυσικό πρόσωπο, τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από τον Όμιλο «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ», απολαμβάνει όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ήτοι:

(α) Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης:

Στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία στηρίζεται αποκλειστικά στην προηγούμενη συγκατάθεσή σας, λ.χ. για σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (marketing activities), έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα προ της ανάκλησή της.

(β) Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε δικαίωμα για γνώση των δεδομένων σας που επεξεργαζόμαστε και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, κατόπιν αιτήματος έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και μπορείτε να λαμβάνετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους, σε ποιον τα διαβιβάζουμε ή και για ποιο σκοπό τα επεξεργαζόμαστε. Αναφορικά με τον ιατρικό σας φάκελο, προβλέπεται η ανά πάσα στιγμή πρόσβαση σας στα ιατρικά αρχεία, καθώς και η δωρεάν λήψη αντιγράφων του φακέλου.

(γ) Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να συμπληρώσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλοντας αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Ομίλου.

(δ) Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή με προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Ειδικότερα λόγω της νομικής υποχρέωσης που έχουμε, τα ιατρικά σας δεδομένα και ό,τι σχετίζεται με αυτά (ήτοι, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το φύλο, η ηλικία (ημερομηνία γέννησης), το επάγγελμα, η διεύθυνση σας, οι ημερομηνίες της επίσκεψης σας, καθώς και κάθε άλλο ουσιώδες στοιχείο που συνδέεται με την παροχή φροντίδας σε εσάς, όπως, ενδεικτικά και ανάλογα με την ειδικότητα, τα ενοχλήματα της υγείας σας, το ιατρικό ιστορικό σας, ο λόγος της επίσκεψης σας, η πρωτογενής και δευτερογενής διάγνωση ή η αγωγή που ακολουθήθηκε) δεν τυγχάνουν διαγραφής στην περίπτωση που ασκήσετε το εν λόγω δικαίωμά σας.

(ε) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (i) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (ii) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (iii) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για εμάς, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (iv) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

(στ) Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία και δικαίωμα εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ:

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ. Επισημαίνεται ωστόσο ότι Ο Όμιλος «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ» και οι εταιρείες του δεν χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

(στ) Δικαίωμα στη φορητότητα:

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση κατόπιν ταυτοποίησης σας, τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά (pdf, word κλπ.), να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (λ.χ. στον προσωπικό σας ιατρό). Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση τη συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Για την άσκηση οιουδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, μπορείτε ν’ απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Ομίλου ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή στο 210 6966222, ώρες επικοινωνίας 10:00- 15:00).

Σε περίπτωση άσκησης των παρακάτω δικαιωμάτων σας, τα σχετικά αιτήματα θα διαβιβάζονται και σε τυχόν τρίτους αποδέκτες στους οποίους τα προσωπικά σας δεδομένα γνωστοποιήθηκαν/διαβιβάστηκαν, κατά τα ανωτέρω.

Σε περίπτωση άσκησης οποιουδήποτε εκ των κατωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων, ο Όμιλος «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ» οφείλει να σας απαντήσει εντός μηνός (1 μήνας) από την παραλαβή και ταυτοποίηση του σχετικού αιτήματος σας. Η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Σε αυτή την περίπτωση, ο Όμιλος «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ» θα σας παράσχει σχετική ενημέρωση για την εν λόγω παράταση εντός μηνός (1 μήνας) από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης. Εφόσον το αίτημα υποβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα, η ενημέρωσή σας θα πραγματοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο, εκτός αν ζητήσετε κάτι διαφορετικό.

Στοιχεία επικοινωνίας Υπευθυνου Προστασιας Δεδομενων (DPO)

Για οποιοδήποτε αίτημα σχετικό με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των δεδομένων σας, κατά τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Ομίλου «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ»:

Τηλέφωνο: (+30) 210 6966222 (ώρες επικοινωνίας 10:00- 15:00)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ιστοσελίδα: www.bioiatriki.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 132,115 26 - Αθήνα
Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, +30 210 6475600, +30 210 6475628, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Ο Όμιλος «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ» εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, πολιτικές ασφαλείας, εκπαίδευση του προσωπικού της, με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων, ο Όμιλος «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ» εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών κατά τις βέλτιστες πρακτικές του διεθνούς προτύπου ISO 27001.

Cookies

Τα sites των εταιρειών του Ομίλου χρησιμοποιούν cookies για τη συλλογή στατιστικών δεδομένων επισκεψιμότητας, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες των site είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing.

Όταν επισκέπτεστε τα sites για να περιηγηθείτε, διαβάσετε, ή κατεβάσετε πληροφορίες, συλλέγονται και αποθηκεύονται ορισμένες «πληροφορίες επισκέπτη» από εσάς, όπως το όνομα του domain και του Παρόχου μέσω του οποίου έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, την IP διεύθυνση του υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, την ημερομηνία και ώρα που έχετε πρόσβαση στα sites, και τις διαδικτυακές διευθύνσεις των ιστοσελίδων μέσω των οποίων συνδεθήκατε στα sites. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της επισκεψιμότητας στα sites και την λήψη απαραίτητων πληροφοριών για την βελτίωση της χρηστικότητας των sites.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies, κοινή για όλα τα sites των εταιρειών του Ομίλου «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ».

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Ο Όμιλος «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ» μπορεί να αναθεωρεί μονομερώς και περιοδικά την παρούσα Πολιτική, ώστε αυτή να απεικονίζει την πρόσφατη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Σας παροτρύνουμε να ανατρέχετε κατά περιόδους στην παρούσα Πολιτική προκειμένου να ενημερώνεστε για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα